Als ik het verhaal in woorden kon vertellen hoefde ik niet met een camera te sjouwen. Lewis Hine

Welkom

op mijn site

Op fotografiegebied ben ik altijd bezig, kijken, bewonderen en ook vastleggen Ik fotografeer op veel veschillende plekken meestal alledaagse dingen en ook zaken die minder voor de hand liggen. Men gaat er meestal aan voorbij, maar ik stop even en probeer het vast te leggen zoals het is. Ten minsten zoals ik het zag. Thema’s waarin handen de hoofdrol spelen trekken mijn veel aandacht maar ook de kleinere details boeien mij en komen dan regelmatig in mijn foto’s terug.
Als ik het verhaal in woorden kon vertellen hoefde ik niet met een camera te sjouwen. Lewis Hine

Welkom

op mijn site

Op fotografiegebied ben ik altijd bezig, kijken, bewonderen en ook vastleggen Ik fotografeer op veel veschillende plekken meestal alledaagse dingen en ook zaken die minder voor de hand liggen. Men gaat er meestal aan voorbij, maar ik stop even en probeer het vast te leggen zoals het is. Ten minsten zoals ik het zag. Thema’s waarin handen de hoofdrol spelen trekken mijn veel aandacht maar ook de kleinere details boeien mij en komen dan regelmatig in mijn foto’s terug.